W imieniu Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na II Ogólnopolską Konferencję Osuwiskową „O!SUWISKO”, która odbędzie się
14 - 17 maja 2019 roku w Szczawnicy.

 

Konferencja O!SUWISKO jest skierowana zarówno do osób związanych bezpośrednio z usuwaniem skutków ruchów masowych na poziomie samorządów, administracji rządowej, służb zarządzania kryzysowego, jak i przedsiębiorstw geologicznych, instytucji zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem infrastruktury na terenach objętych ruchami masowymi oraz wspomagających te jednostki – instytutów badawczych i wyższych uczelni oraz przedstawicieli firm operujących w branżach związanych z tematyką konferencji.

 

Problematyka konferencji będzie dotyczyła osuwisk, a w szczególności:

 • przyczyn ruchów grawitacyjnych w świetle teorii i modeli
 • modeli ruchów grawitacyjnych w zależności od kształtu powierzchni poślizgu
 • zagadnień metodycznych i teoretycznych w typologii osuwisk
 • metod badawczych powierzchniowego i wgłębnego rozpoznania osuwisk
 • systemów rejestracji osuwisk w Polsce i na świecie
 • rejestracji i kartografii osuwisk w ramach projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO)
 • monitoringu osuwisk (powierzchniowego, wgłębnego, bezpośredniego, zdalnego)
 • sukcesów i porażek zastosowania zdalnych metod do rozpoznania ruchów grawitacyjnych
 • zagrożeń osuwiskowych w kontekście zagospodarowania przestrzennego
 • zagrożeń osuwiskowych obiektów inżynierskich, zabytkowych i innych
 • rozwoju osuwisk w nawiązaniu do danych historycznych i datowań
 • prognostyki i oceny ryzyka
 • sposobów i trwałości zabezpieczenia terenów objętych osuwiskami
 • zagadnień legislacyjnych i prawnych związanych z rozpoznaniem osuwiskZapraszamy do zaprezentowania wyników badań i wygłoszenia referatów zmierzających do lepszego rozpoznania zagadnień związanych z procesami osuwiskowymi.

 

WAŻNA INFORMACJA: Przedłużenie terminów rejestracji na konferencję i wycieczkę terenową oraz nadsyłania streszczeń referatów i posterów do 10 kwietnia 2019 r.