Konferencje Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

 

zjazd ptg 18

 

baner 6wpgi 2017

 

colloquium on Baltic See marine geology, Gdansk 2016

 

13 Konferencja Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego

 

Global Changes in early Devonian - Conference Kielce 2016

 

PALEOKLIMAT Konferencja PIG-PIB 2015

 

Zjazd Naukowy PTG Chęciny 2015

 

Konferencja Osuwiskowa PIG-PIB 2015
Konferencja Złoża Kopalin 2015 Warszawa, organizator PIG - PIB
sympozjum geologia inżynierska wpgi 2014 organizowane przez PIG-PIB