Szanowni Państwo!

W imieniu komitetu naukowego i organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić na 3. Konferencję Naukową "Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej", która odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym. 

Szerokie zainteresowanie i zapotrzebowanie społeczne na wiedzę o zmianach klimatu zachodzących współcześnie skłania do przedstawienia tych zjawisk w rozległym przedziale czasowym. W tym kontekście ważną rolę odgrywają badania paleoklimatu. Poznanie mechanizmów zmian klimatu na Ziemi w przeszłych epokach geologicznych, poprzez obserwację zmian klimatycznych zarejestrowanych w osadach od proterozoiku do dziś, pozwala na dostrzeżenie wielu powiązań i analogii. Przedstawienie zmian paleoklimatycznych w aspekcie zróżnicowanych badań geologicznych, przy zastosowaniu innowacyjnych metod badawczych, pozwala na powiązanie odległych dziedzin badawczych z obserwowanymi współcześnie zmianami klimatycznymi, ich modelowaniem i prognozowaniem. Ważna jest też odpowiedź na pytanie, czy działalność człowieka wzmacnia, czy też osłabia współczesne zmiany klimatyczne.

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w 2011 r., druga w 2015 r. Obie konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem. W każdej z nich uczestniczyło około 100 osób i zaprezentowano prawie 130 referatów i posterów. Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja zgromadzi równie liczne grono uczestników, i co najważniejsze - będzie ważnym forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie badań paleoklimatu.

Do udziału w konferencji zapraszamy doświadczonych specjalistów, a także zdobywających wiedzę doktorantów i studentów, jak również osoby, których zainteresowania wiążą się z zagadnieniami klimatycznymi, w tym metodami zapobiegania niekorzystnym efektom zmian klimatycznych w ujęciu utylitarnym.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego - dr hab. Barbara Słodkowska, prof. PIG-PIB