Nowe daty związane z konferencją zostaną podane wkrótce.