600 zł - opłata konferencyjne.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty: materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i lunchy oraz udziału w spotkaniu towarzyskim. 

Opłatę konferencyjną należy wnosić przelewem na konto bankowe:  53156000132233519650000165. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika.

UWAGA! Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów hoteli. Noclegi prosimy rezerwować we własnym zakresie.