Dokonane przez opłaty konferencyjne zostaną zwrócone, a wszystkie koszty związane z organizacją konferencji w całości pokryje PIG-PIB.