600 zł - opłata konferencyjne (wpłata do 11 marca 2020 r.)

Opłata konferencyjna obejmuje koszty: materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i lunchy w dniach 25 i 26 marca 2020 r. oraz udziału w spotkaniu towarzyskim w dniu 25 marca 2020 r. 

Opłatę konferencyjną należy wnosić przelewem na konto bankowe:  53156000132233519650000165. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika.

UWAGA! Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów hoteli. Noclegi prosimy rezerwować we własnym zakresie.