Materiały konferencyjne

"Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej" - plik PDF

 

Materiały pokonferencyjne

Planowane jest zamieszczenie artykułów w czasopiśmie PIG-PIB Geological Quarterly (punktacja MNiSW = 70). Informacje i wskazówki dla autorów zamieszczone są na stronie gq.pgi.gov.pl

Terminy przesyłania materiałów przez autorów:

  • Geological Quarterly - do 31.01.2021 r., druk nr 3/2021
  • Przegląd Geologiczny - do 28.02.2021 r., druk nr 4/2021