Materiały konferencyjne

Abstrakty referatów i posterów prosimy przesyłać elektronicznie na adres: paleoklimat@ pgi.gov.pl. Maksymalna objętość całego abstraktu nie może przekraczać 2 stron A4 (tekst znormalizowany w czcionce Arial; 12 pkt; interlinia 1,5; ilustracje czarno-białe). Ilustracje (ryciny, tabele, fotografie) należy zgrupować w osobnych plikach. W abstrakcie należy zamieścić afiliację i kontakt mailowy do wszystkich autorów. Uczestnicy konferencji otrzymają abstrakty referatów i posterów w formie drukowanej.

 

Materiały pokonferencyjne

 

Organizator konferencji zamierza wydać materiały pokonferencyjne, które będą uzupełnieniem całości wydarzenia i pozwolą raz jeszcze wrócić do wielu interesujących tematów poruszanych podczas konferencji. Planowane jest zamieszczenie artykułów w czasopiśmie PIG-PIB Geological Quarterly (punktacja MNiSW = 70). Informacje i wskazówki dla autorów zamieszczone są na stronie gq.pgi.gov.pl