Zapraszamy do zgłaszania referatów i posterów dotyczących szerokiego spektrum zagadnień paleoklimatycznych w kontekście czasowym – od proterozoiku aż po holocen.

Proponowana tematyka:

  • szeroko rozumiana paleontologia,
  • geologia izotopowa,
  • badania paleomagnetyczne,
  • badanie zawartości CO2 i metanu w atmosferze,
  • cyklostratygrafia,
  • występowanie surowców mineralnych związane ze strefami klimatycznymi,
  • rejestracja zdarzeń klimatycznych,
  • modele i symulacje komputerowe procesów paleoklimatycznych

i wiele innych zagadnień w aspekcie zmian klimatycznych.

Podczas konferencji przewiduje się wizytę w pracowni mikrosondy jonowej SHRIMP. Mikrosonda jonowa SHRIMP IIe/MC (Sensitive High Resolution IonMicroprobe) zaopatrzona w cezowe źródło jonów pierwotnych ma możliwość detekcji stabilnych izotopów pierwiastków lekkich, w tym tlenu i parametru δ18O, przy zachowaniu dużej precyzji i czułości pomiarów. Oznaczenie zawartości izotopów stabilnych a zwłaszcza tlenu δ18O, służy rekonstrukcjom zmian klimatycznych w szeroko rozumianej skali czasu geologicznego.