Podczas konferencji poruszane będzie szerokie spektrum zagadnień paleoklimatycznych w kontekście czasowym – od proterozoiku aż po holocen.

Tematyka konferencji:

  • szeroko rozumiana paleontologia,
  • geologia izotopowa,
  • badania paleomagnetyczne,
  • badanie zawartości CO2 i metanu w atmosferze,
  • cyklostratygrafia,
  • występowanie surowców mineralnych związane ze strefami klimatycznymi,
  • rejestracja zdarzeń klimatycznych,
  • modele i symulacje komputerowe procesów paleoklimatycznych

i wiele innych zagadnień w aspekcie zmian klimatycznych.