Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Program Zmiany Klimatu i Środowiska
ul. Rakowiecka 4,
00-975 Warszawa

Z dopiskiem PALEOKLIMAT