• dr hab. Jacek Grabowski, prof. PIG-PIB
  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • dr Urszula Hara
  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • dr inż. Michał Krobicki 
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • dr Ewa Krzemińska
  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • prof. dr hab. Leszek Marks
  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski
  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • prof. dr hab. Joachim Szulc
  Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński

 • prof. dr hab. Szymon Uścinowicz
  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • dr hab. Hubert Wierzbowski
  prof. PIG-PIB, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • prof. dr hab. Anna Wysocka
  Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

 • dr hab. Michał Zatoń
  prof. UŚ, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski