• dr hab. Jacek Grabowski, prof. PIG-PIB, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  • dr Urszula Hara, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  • dr inż. Michał Krobicki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza

  • dr Ewa Krzemińska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  • prof. dr hab. Leszek Marks, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  • prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  • prof. dr hab. Joachim Szulc, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
  • prof. dr hab. Szymon Uścinowicz, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  • dr hab. Hubert Wierzbowski, prof. PIG-PIB, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  • prof. dr hab. Anna Wysocka, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

  • dr hab. Michał Zatoń, prof. UŚ, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski