Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!

 

7. Ogólnopolskie Sympozjum WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE odbędzie się w dniach 24-27 listopada 2020 r. w Bydgoszczy.

 

Organizatorem Sympozjum jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy przy wsparciu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska.

Tematyka Sympozjum dotyczyć będzie następujących zagadnień:

  • racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych i zdegradowanych: rekultywacja, remediacja, rewitalizacja,
  • możliwości zagospodarowania przestrzeni podziemnej miast i aglomeracji,
  • dobre i złe praktyki w dokumentowaniu i badaniach środowiska geologicznego, jako podłoża budowlanego,
  • problematyka niepewności modelu geologicznego, a rozwój sieci transportowej i przesyłowej,
  • cyfryzacja w geologii inżynierskiej, wdrożenie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych w standardzie BIM/geoBIM w realizacji inwestycji budowlanych, wykorzystanie nowoczesnych technologii GIS w geologii i budownictwie,
  • innowacyjne kierunki wykorzystanie środowiska geologicznego jako źródła energii odnawialnej w inwestycjach budowlanych.

Mamy nadzieję, że bogaty program, jaki przygotowaliśmy spełni Państwa oczekiwania, rozwiąże problemy, a spotkania w kuluarach umożliwią podjęcie merytorycznych dyskusji oraz nawiązanie nowych kontaktów.