Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Joanna Pinińska (Uniwersytet Warszawski)

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Maciej Kumor (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

 

Członkowie Komitetu:

dr inż. Zbigniew Bestyński (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB)
prof. dr hab. inż. Marek Cała (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)
dr hab. Krystyna Choma-Moryl, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Paweł Dobak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Tomasz Falkowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
dr Zbigniew Frankowski (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Andrzej Gruchot (Uniwersytet Rolniczy)
prof. dr hab. Ryszard Kaczyński (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Sebastian Kowalczyk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Beata Łuczak - Wilamowska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Paweł Łukaszewski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Radosław Mieszkowski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. inż. Tomasz Owerko, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)
dr hab. Anna Pasieczna, prof. PIG-PIB (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów)
dr hab. Marek Rembiś, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)
dr hab. Marek Tarnawski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
prof. dr hab. inż. Andrzej Truty (Politechnika Krakowska)
prof. Piotr Tuchołka (University of Paris SUD)
prof. dr hab. inż. Maciej Werno (Politechnika Koszalińska)
dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. Peter Wołoszyn (Lwowski Uniwersytet Narodowy)
dr hab. inż. Henryk Woźniak, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. Antoni Wójcik (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
dr hab. Piotr Zawrzykraj (Uniwersytet Warszawski)