Szanowni Państwo!

Drogie Koleżanki i Koledzy!

 

7. Ogólnopolskie Sympozjum WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE odbędzie się w dniach 14-17 września 2021 r. w Bydgoszczy.

 

Chcąc zapewnić bezpieczne warunki przeprowadzenia Sympozjum zdecydowaliśmy się na orgaanizację spotkania w formie hybrydowej (on-line i stacjonarnie) lub całkowicie on-line. Decyzję o ostatecznej formie organizacji konferencji podejmiemy zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. O wszystkich zmianach będziemy informować Państwa mailowo oraz na stronie internetowej.

 

 Organizatorem Sympozjum jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Tematyka Sympozjum dotyczyć będzie następujących zagadnień:

  • Racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych i zdegradowanych: rekultywacja, remediacja, rewitalizacja.
  • Możliwości zagospodarowania przestrzeni podziemnej miast i aglomeracji, zwłaszcza w gęstej zabudowie.
  • Dokumentowanie i badania środowiska geologicznego, jako podłoża budowlanego.
  • Niepewność modelu geologicznego, a budowa sieci transportowej i przesyłowej oraz realizacja inwestycji budowlanych.
  • Wdrażanie nowoczesnych badań do praktyki dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich.
  • Cyfryzacja w geologii inżynierskiej: wdrożenie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych w standardzie BIM/geoBIM, wykorzystanie nowoczesnych technologii GIS.
  • Innowacyjne kierunki wykorzystania środowiska geologicznego jako źródła energii odnawialnej w inwestycjach budowlanych.