Patronat honorowy

Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju,
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

MK logo CMYK

 

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu
ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP

M Infrastruktury

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

WOJEWODA

 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA znak 1 3 CMYK

 

Partner merytoryczny

Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska

Logo PKGIiŚ

Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych

sirtz

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego

logo full

 

Instytucja wspierająca

CPK logo granatowe

Patronat medialny

logo Przeglad Geologiczny

 

InzBud logo czarne

 

logo nbi

 

logo BI

MOSTY

AUTOSTRADY