Prof. dr hab. Antoni Wójcik – Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr Tomasz Malata – Sekretarz Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Dr hab. Paweł Dobak, prof. UW

Dr hab. inż. Lucyna Florkowska, prof. IMG PAN

Dr Zbigniew Frankowski

Dr hab. inż. Grzegorz Jóźków, prof. UPWr

Dr inż. Izabela Laskowicz

Dr Edyta Majer

Dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

Prof. dr hab. Piotr Migoń

Dr Teresa Mrozek

Dr Zbigniew Perski

Prof. dr hab. Zofia Rączkowska

Dr Janusz Wasowski

Dr Tomasz Wojciechowski

Dr hab. inż. Lesław Zabuski, prof. IBW PAN