• 30.06.2022 - termin uiszczenia obniżonej opłaty konferencyjnej (650 PLN)

  • 01.08.2022 - termin nadsyłania artykułów do Przeglądu Geologicznego

  • 15.09.2022 - termin nadsyłania streszczeń referatów i posterów

  • 15.09.2022 - termin uiszczenia pełnej opłaty konferencyjnej (800 PLN) termin uiszczenia opłaty za udział w wycieczce terenowej (50 PLN) ostateczny termin zgłoszenia udziału w konferencji i sesji terenowej.

KALENDARZ KONFERENCJI

  • 18.10.2022 - rejestracja, sesje referatowe, uroczysta kolacja

  • 19.10.2022 - sesje referatowe, sesja posterowa

  • 20.10.2022 - sesje referatowe, kolacja grillowa

  • 21.10.2022 - sesja terenowa (liczba miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń)