TEMATYKA KONFERENCJI

Zapraszamy do zgłaszania referatów / posterów dotyczących:

 • przyczyn ruchów grawitacyjnych w świetle teorii i modeli,
 • zagadnień metodycznych i teoretycznych w typologii osuwisk,
 • modeli ruchów grawitacyjnych,
 • metod badawczych powierzchniowego i wgłębnego rozpoznania osuwisk,
 • rejestracji osuwisk w Polsce i na świecie,
 • monitoringu osuwisk,
 • zdalnych metod do rozpoznania ruchów grawitacyjnych,
 • prognostyki i oceny ryzyka osuwiskowego,
 • zagrożeń osuwiskowych obiektów inżynierskich,
 • datowania osuwisk,
 • sposobów zabezpieczania terenów objętych osuwiskami,
 • zagadnień legislacyjnych i prawnych związanych z ruchami masowymi,
 • badań innych niż osuwiska zagrożeń geologicznych (zapadania, osiadania, trzęsień ziemi).

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE – PUBLIKACJE

 • Zeszyt abstraktów (w formie pdf) obejmujący streszczenia referatów i posterów.

  Wskazówki dla Autorów:
  - tekst w formacie kompatybilnym z Microsoft Word
  - maksymalna objętość 2 strony
  - możliwe zamieszczenie figur, tabel i/lub spisu literatury (pod warunkiem nieprzekroczenia limitu objętości)
  - czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, brak odstępów między akapitami
  - streszczenie powinno zawierać w kolejności: autorów, tytuł, afiliacje autorów, słowa kluczowe, tekst
  Abstrakty referatów i posterów należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Przegląd Geologiczny (MEiN 40 pkt.), wskazówki dla autorów. Artykuły należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania (lub nie) na konferencję nadesłanych streszczeń oraz do poprawek redakcyjnych, stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.