MATERIAŁY KONFERENCYJNE – PUBLIKACJE

  • Zeszyt abstraktów obejmujący streszczenia referatów i posterów – do pobrania (na dole strony).
  • Przegląd Geologiczny (numer 9/2022) dostępny online na stronie wydawnictwa.