• 800 PLN - przy wpłacie dokonanej od 1 lipca do 7 października 2022 r.

  • 50 PLN - opłata za udział w sesji terenowej (opłata obejmuje przejazd autokarem i suchy prowiant)

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w trzech dniach konferencji (18-20 października 2022 r.),

  • materiały konferencyjne,

  • przerwy kawowe,

  • lunche,

  • uroczystą kolację w dniu 18 października 2022 r.,

  • kolację grillową w dniu 20 października 2022 r.

Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów. Uczestnicy organizują i ponoszą koszty noclegów we własnym zakresie.

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto i zawierają 23% VAT.

Opłatę konferencyjną należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na konto:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Rakowiecka 4,
00-975 Warszawa,
NIP 525-000-80-40

Od dnia 01.09.2022 NOWY RACHUNEK BANKOWY

BANK: PKO Bank Polski 38 1020 1042 0000 8502 0505 6264

W tytule przelewu koniecznie należy podać: imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek OSUWISKO 2022