Zapraszamy do udziału w wycieczce terenowej, podczas której chcielibyśmy przybliżyć Państwu problematykę ruchów masowych na obszarze Pogórza Karpackiego w rejonie Rzeszowa, w obrębie jednostki skolskiej Karpat zewnętrznych.

Trasa wycieczki będzie obejmować aktywne osuwiska w Hermanowej, gdzie zobaczymy ich świeże i zabliźnione formy oraz zniszczenia wywołane aktywnością. Poruszymy również problematykę lokowania nowych obiektów na terenach osuwiskowych.

W Borku Starym przedstawimy Państwu rolę budowy geologicznej podłoża w wykształceniu i rozwoju osuwisk. Omówimy także zagrożenia stwarzane przez ruchy masowe obiektom budowlanym i elementom infrastruktury technicznej oraz możliwości i formy zabezpieczeń przed osuwaniem.

Udamy się również do Handzlówki, gdzie przedstawimy zagadnienia związane z prowadzeniem i wykorzystaniem monitoringu instrumentalnego gęsto zabudowanych terenów osuwiskowych. Zaprezentujemy stosowane obecnie techniki pomiarowe, służące do ustalania tempa i kierunku przemieszczeń mas skalnych w osuwisku.

Prosimy o dostosowanie ubioru do warunków terenowych. Zalecamy zabranie obuwia turystycznego i okryć przeciwdeszczowych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy wycieczki w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Koszt udziału w wycieczce terenowej – 50 PLN brutto.

Termin dokonywania wpłat za udział w wycieczce terenowej – 7 października 2022 r.

Uwaga!

Liczba uczestników biorących udział w wycieczce terenowej jest ograniczona. O udziale w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń.

 

foto wycieczka

fot. A. Piotrowski