Tak było 3 lata temu...

 

Zdjęcia z II Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej O!SUWISKO | 14 - 17 maja 2019 | Szczawnica

Autorzy zdjęć: Wojciech Kurek, Krzysztof Karwacki, Marcin Kułak, Paweł Marciniec