Autorzy zdjęć: Marcin Kułak, Anna Walicka, Marcin Wódka