Zapraszamy na 3. Ogólnopolską Konferencję Osuwiskową „O!SUWISKO”, która odbędzie się 18-21 października 2022 r. w Kielnarowej k/Rzeszowa.

Konferencja O!suwisko to miejsce wymiany wiedzy i doświadczenia w szerokim gronie specjalistów – naukowców i praktyków. Zapraszamy do zaprezentowania najnowszych wyników badań nad procesami osuwiskowymi, ale także innymi geozagrożeniami, takimi jak osiadania, zapadania, wstrząsy sejsmiczne. W ramach konferencji odbędą się sesje referatowe i sesja posterowa oraz całodniowa sesja terenowa przybliżająca problemy zagrożeń osuwiskowych województwa podkarpackiego. Planujemy wydanie specjalnego konferencyjnego numeru Przeglądu Geologicznego, obejmującego recenzowane artykuły – zachęcamy do ich opracowania.

TEMATYKA KONFERENCJI

Zapraszamy do zgłaszania referatów / posterów dotyczących:

 • przyczyn ruchów grawitacyjnych w świetle teorii i modeli,
 • zagadnień metodycznych i teoretycznych w typologii osuwisk,
 • modeli ruchów grawitacyjnych,
 • metod badawczych powierzchniowego i wgłębnego rozpoznania osuwisk,
 • rejestracji osuwisk w Polsce i na świecie,
 • monitoringu osuwisk,
 • zdalnych metod do rozpoznania ruchów grawitacyjnych,
 • prognostyki i oceny ryzyka osuwiskowego,
 • zagrożeń osuwiskowych obiektów inżynierskich,
 • datowania osuwisk,
 • sposobów zabezpieczania terenów objętych osuwiskami,
 • zagadnień legislacyjnych i prawnych związanych z ruchami masowymi,
 • badań innych niż osuwiska zagrożeń geologicznych (zapadania, osiadania, trzęsień ziemi).