Konferencja odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Kielnarowa 386 A.

UWAGA! Ośrodek zapewnia miejsca noclegowe, ich koszt nie jest ujęty w opłacie konferencyjnej. Uczestnicy konferencji sami rezerwują i opłacają noclegi.

Na hasło „Konferencja osuwiskowa” w hotelach: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Kielnarowa 386 A (miejsce obrad) oraz w Villa Riviera Rzeszów Al. Sikorskiego 118 (miejsce uroczystego bankietu) przygotowana jest dla Państwa specjalna oferta noclegowa.

Z hotelu Villa Riviera Rzeszów zostanie zapewniony transport na miejsce obrad.

Strona internetowa: wsiz.edu.pl/uczelnia/infrastruktura/ kampus-w-kielnarowej